งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น จัดเก็บขยะอันตรายในพื้น

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น จัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดทิ้งขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ