ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายป่าช้าบ้านม่วงชุม (บ้านหนองเต่า) หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายป่าช้าบ้านม่วงชุม (บ้านหนองเต่า) หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านป่าฮื้น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านป่าฮื้น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง และงานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง และงานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ่าปิด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ่าปิด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าฮิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าฮิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวต้นตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

บ้านแม่มาวต้นตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพ่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ หมูที่ ๗ บ้านสวนขา(ห้วยจะนุ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพ่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ หมูที่ ๗ บ้านสวนขา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 308 ข้อมูล — หน้า 1/31