ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 8 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 8 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว หมู่ที่ ๕ บ้านลาน (หนองบัวคำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว หมู่ที่ ๕ บ้านลาน (หนองบัวคำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา ปิด หมู่ 10 บ้านม่วงชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ 10 บ้านม่วงชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEW

ประกาศผู้ชนะต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านลาน และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านลาน และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 294 ข้อมูล — หน้า 1/30