ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

Contact

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์
053 - 886366 ต่อ
13 กองคลัง
14 สำนักปลัด
15 กองการศึกษาฯ
16 กองช่าง
18 งานป้องกันฯ
053 - 886573
สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

053 - 451033 กู้ชีพกู้ภัยปิ่นทอง

โทรสาร (FAX)
053-451366
E-mail
monpin199@gmail.com

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Social Network