ฮู้ถิ่นตำบลม่อนปิ่น

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

 • 1) ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลม่อนปิ่นประกอบอาชีพใด
 • 2) สถานที่ใดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลม่อนปิ่น
 • 3) ชื่อใดเป็นชื่อลำห้วยในตำบลม่อนปิ่น
 • 4) วัดสุนทราวาส(เวียงหวาย)เป็นสถาปัตยกรรมแบบใด
 • 5) ทิศตะวันออกของตำบลม่อนปิ่นติดกับที่ใด
 • 6) เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำมาว ตำบลม่อนปิ่นตั้งอยู่หมู่บ้านใด
 • 7) ข้อใดไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในตำบลม่อนปิ่น
 • 8) ลำน้ำสายหลักของตำบลม่อนปิ่นคือลำน้ำใด
 • 9) องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นตั้งอยู่ที่ใด
 • 10) สนามกีฬาหญ้าเทียมของตำบลม่อนปิ่น ตั้งอยู่ที่ใด
 • 11) สีส้ม-ขาว คือสีประจำโรงเรียนใดในตำบลม่อนปิ่น
 • 12) วัดม่อนปิ่นมีชื่อว่าอะไร
 • 13) ข้อใดไม่ใช่พืชผลทางการเกษตรของตำบลม่อนปิ่น
 • 14) วัดแม่มาวมีชื่อเรียกว่าวัดอะไร
 • 15) ม่อนปิ่น ตามตำนานมาจากใคร