องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

บ้านขอบด้ง - นอแล ตำบลม่อนปิ่น

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก สาขาน้ำรู

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไปตำบล

ประวัติตำบลม่อนปิ่น

ตำบลม่อนปิ่น ในข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในประวัติเมืองฝาง อาทิกบฏพญาผาบ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นกบฏพวกเงี้ยว มีกำลังไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน พญาผาบเป็นอดีตกำนันหรือแคว่น ตำบลม่อนปิ่น เป็นหัวหน้ากบฏ การค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญมีการสำรวจพบเมืองเก่า คูเมือง บริเวณบ้านเวียงหวาย (หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในสมัยเจ้ามหาวงษ์ เป็นชุมนุมของชาวไทยใหญ่ดังเดิมที่เข้ามาค้าขาย เช่นไม้ ยาสูบ ฝ้าย เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอฝางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11,227 ไร่

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม...

สายด่วนผู้บริหาร

นายบุญทา จันทรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 053 - 886366 ต่อ 11

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 053 - 886366 ต่อ 12

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

โรคไข้เลือดออก

สาเหตุของโรค โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อคร

อ่านต่อ..

"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" 31 พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเ

อ่านต่อ..

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ

อ่านต่อ..

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

อ่านต่อ..

ครบเครื่อง เรื่องภาษีป้าย

วีทัศน์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับชำระภาษีป้าย ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 25

อ่านต่อ..

ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 - 2566

ขอเชิญชวน ผู้สูงที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้

อ่านต่อ..

6 วิธี ประหยัดพลังงานในองค์กรที่คุณเองก็ทำได้

1. ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ 2. ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ

อ่านต่อ..

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (ANTI-CORRUPTION TOOLBOX) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุ

อ่านต่อ..

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

อ่านต่อ..

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื

อ่านต่อ..

โครงการ “บอกดิน 2”​

กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย

อ่านต่อ..

แจ้งเหตุรำคาญ

ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ใช้บริการ

ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้

ใช้บริการ

ขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ใช้บริการ

ร้องเรียนสิ่งรุกล้ำขวางทางสาธารณะ

ใช้บริการ

แจ้งถนน ไฟส่องสว่างชำรุด

ใช้บริการ

ร้องเรียนการทุจริต

ใช้บริการ

กระดานถามตอบ

ใช้บริการ

ของดีตำบลม่อนปิ่น

สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ

งานสังคมสงเคราะห์ 132
ดีมาก 86.36%
ดี 9.85%
ปานกลาง 1.52%
น้อย 1.52%
น้อยมาก 0.76%
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50
ดีมาก 80.00%
ดี 12.00%
ปานกลาง 6.00%
น้อย 2.00%
น้อยมาก 0%
งานร้องเรียน ร้องทุกข์ 73
ดีมาก 93.15%
ดี 2.74%
ปานกลาง 2.74%
น้อย 1.37%
น้อยมาก 0%
งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 83
ดีมาก 91.57%
ดี 7.23%
ปานกลาง 0%
น้อย 1.20%
น้อยมาก 0%
งานจัดเก็บรายได้และชำระภาษี 137
ดีมาก 78.10%
ดี 12.41%
ปานกลาง 8.76%
น้อย 0.73%
น้อยมาก 0%