โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิ์การรับเบี้ย 1755 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110